ESCOLA DE CANT
LOGOSTAGEVOICEFIGUERES_edited.jpg

TEATRE / MUSICAL 

I CINEMA!

Aprofunditzem la interpretació, el cos i la veu com assignatures diferenciades, treballant  a fons els objectius de cada materia. Exploren el mon que els envolta i la reacció emocional del seu propi jo.

 

Treballem exercicis encaminats a la connexió veu-cos-emoció. Tot aquest treball el fem a través d'exercicis d'improvitsació, observació i joc dramàtic. Busquem les eines per entendre, arxivari expressar les emocions i estats d'ànim que apareixen en l'etapa de descoberta que és l'adolescència. Busquem l'organicitat de moviments per tal de jugar amb la "veritat" escènica. Introduïm el treball de veu escènica, prioritzant la lectura en veu alta i la dicció. Han de reconeixer la veu com a pilar bàsic de la interpretació.

CIRC AÈRI

(Teles i Aro)

Desafiarem la gravetat jugant amb les teles i l'aro, i gaudinrem de l’expressió i el moviment del propi cos en els elements del circ i l'acrobàcia.

 

A més, ens posarem en forma per tal de poder jugar bé amb els materials del circ. 

 

Tot això, d'una forma molt divertida!